อะเฮดออล ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนแคมป์คนงาก่อสร้าง

สิงหาคม 16, 2021
จากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34 ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง เพื่อยกระดับความเข้มมาตรการในกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อะเฮดออล ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับคนงานในแคมป์ก่อสร้าง โครงการเศรษฐสิริ วงแหวน-ลำลูกกา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564