อะเฮดออล ร่วมบริจาคเลือด

เมษายน 19, 2022
ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการ นำทีม พนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท พระรามเก้าฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด และ บริษัท ปิ่นเกล้า ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด ณ โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ ฮอนด้า พระราม 9วันที่ 8 เมษายน 2565