เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เทอร์มินัล 

EnCo ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ENCO TERMINAL หรือ ENTER เพื่อพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ทั้งภายใน และภายนอกกลุ่ม ปตท. โดยได้พัฒนาอาคารภายใต้แนวคิดการออกแบบ The Future Station เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอาคารสำนักงานที่ล้ำสมัยที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สะท้อนถึงการปรับตัวของอาคารสำนักงานที่เป็นมากกว่าอาคารสำนักงาน ตอบโจทย์การทำงานในธุรกิจกลุ่ม New S-curve ระดับประเทศ ทั้งด้านธุรกิจ Life science และธุรกิจ EV รวมทั้งเป็นศูนย์รวม Future-Tech ทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทเอกชน กลุ่มธุรกิจ กลุ่ม Startup ของประเทศไทย